نوزدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت به صورت حضوری در تاریخ 24 آبان ماه 1401 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

From Public Health Policy to Impact for COVID-19: A Multi-Country Case Study in Switzerland, Spain, Iran and Pakistan”

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز، با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع و تاریخچه مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس سرکار خانم اعظم رئوفی، یکی از نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه نوزدهمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، ماهانه میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 24 آبان 1401

ساعت برگزاری: 11 الی 12

ارائه دهندگان: دکتر امیرحسین تکیان و اعظم رئوفی

عنوان مقاله

From Public Health Policy to Impact for COVID-19: A Multi-Country Case Study in Switzerland, Spain, Iran and Pakistan

نویسندگان: مریم توکلی، آلیا کریم، بیاتریس فیشر، لاورا لاماس، اعظم رئوفی، شمسا ظفر، کارمن سانت، دان سویگنی، امیرحسین تکیان، مارینا آنتیلون، دنیل کوبوس 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *