مرکز تحقیقات عدالت در سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت رسمی خود را از سال 1397 آغاز کرده و تا کنون نیز در حوضه های گوناگون نظام سلامت کشورمان به تحقیق، پژوهش و انجام پروژه های متنوع به طور مستمر پرداخته است. با توجه به گستره ی فعالیت های مرکز تحقیقات، مرکز سالانه با کمک پژوهشگران و اساتید محترم صاحب نظر در بخش های مختلف نظام سلامت ایران به تدوین و چاپ مقالات، کتب و همچنین پژوهش هایی در سطوح ملی و بین المللی پرداخته است

در بخش زیر اسامی همکاران گرانقدر مرکز بیان شده است و امید داریم که در سال های آتی نیز همچنان با یاری این عزیزان به بهبود نظام سلامت کشور بپردازیم