نوزدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت به صورت حضوری در تاریخ 24 آبان ماه 1401 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت […]
برگزاری نوزدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 24 آبان ماه 1401 از ساعت 11 الی 12 نوزدهمین ژورنال کلاب خود را برای اولین بار به […]
Objectives With the application of a systems thinking lens, we aimed to assess the national COVID-19 response across health systems components in Switzerland, Spain, Iran, and Pakistan. Methods We conducted four case studies on the […]
Abstract Since the beginning of 2020, the coronavirus disease (COVID-19) pandemic has dramatically influenced almost every aspect of human life. Activities requiring human gatherings have either been postponed, canceled, or held completely virtually. To supplement […]
Abstract Background On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the novel coronavirus disease (COVID-19) a global pandemic. Starting in December 2019 from China, the first cases were officially announced on February 19 […]
Abstract The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has been exhausting the entire global economy. As the greatest challenge to sustainable development in all societies and health systems, noncommunicable diseases (NCDs) and their relevant risk factors […]
Abstract Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has dramatically influenced almost every aspect of human life. Activities requiring human gatherings have either been postponed, cancelled, or held completely virtually. To supplement lack of […]
بیماری همه گیر ویروس کرونا کل اقتصاد جهانی را تحت شعاع خود قرار داده است. به عنوان بزرگترین چالش توسعه پایدار در همه جوامع و سیستمهای بهداشتی، بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها […]
ارزیابی نطام مند مستندات مرتبط با سیاستگذاری سلامت در کشور در مقابله با اپیدمی کرونا و مقایسه آن ها با تجربیات چین و توصیه های سازمان بهداشت جهانی، قدمی مهم برای درس آموختن و اصلاح […]