مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در نظر دارد تا در تاریخ سه شنبه 11 آذر ماه 1399 از ساعت 20 لغایت 22 وبیناری با عنوان “عدالت در سلامت در هنگامه ی همه گیری […]
زمینه و هدف توجه به مقوله مساله اجتماعی از دیرباز مورد توجه همه جوامع بشری بوده و هست. اما به این نکته توجه نشده است که هر یک از خرده نظام‌های نظام کلان اجتماعی می‌توانند […]
کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19
کتاب «کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید-19» با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد پاندمی بیماری کووید 19 بیش از یکسال علاوه بر نظام‌های سلامت کل جهان، نظام‌های […]