ترجمه کتاب ارزیابی پیامدهای سلامت
اولین ترجمه کتاب «ارزیابی پیامدهای سلامت» توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با همکاری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت منتشر شد

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران مفتخر است تا از ترجمه رسمی کتاب «ارزیابی پیامدهای سلامت» رونمایی کند

این ترجمه که حاصل دسترنج همکاران این مرکز است در چهار بخش تدوین شده و تقدیم علاقه مندان می گردد. در بخش اول کتاب، ارزیابی پیامدهای سلامت و ادغام آن در توسعه برنامه‌ریزی و سياست‌گذاری سلامت عمومی محور اصلی بحث است. بخش دوم به معرفی مفاهیم اصلی ارزیابی پیامدهای سلامت و ذکر مطالعات موردی از آمریکا و دیگر کشورها می‌پردازد. در بخش سوم، شش گام اجرایی ارزیابی پیامدهای سلامت به تفصیل بحث و بررسی می‌شود و در انتها چگونگی توسعه ارزیابی پیامدهای سلامت در آمریکا طی بخش چهارم تشریح می شود

هدف از تدوین این کتاب، تبیین مفهوم ارزیابی پیامدهای سلامت و ایجاد نگاهی جامع به آن بوده و امید است تا به صورت کاربردی و به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی های موردی سنجش پیامدهای سلامت مورد استفاده قرار گیرد

کتاب:  ارزیابی پیامدهای سلامت
:  کاترین راس، مارال اورنشتاین، نیشا بوتچوی
:  دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر ام البنین آتش بهار، نجمه بهمن زیاری، دکتر احد بختیاری، علی مهرابی بهار، مونا پورقادری، دکتر عفت محمدی
مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با همکاری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
:  323
حجم فایل: 9 مگابایت
:  زمستان 1400

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *