دومین نشست تخصصی سالیانه مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه با حضور چند نسل از صاحبنظران شاخص سلامت کشور در دانشکده بهداشت برگزار شد دوم بهمن ماه 1397 دومین نشست سالیانه تخصصی مرکز تحقیقات عدالت […]
Abstract Introduction: e-Health is critically important to build strong health systems, and accelerate the achievement of sustainable development goals, particularly universal health coverage. To support and strengthen the health system, the e-Health architecture needs to […]
چرا اخبار خوب بسیار کمتر از اخبار بد پوشش داده می شوند؟ پوشش کمتر و گزیده خبری به همراه عواملی که در مجموع بر سرمایه اجتماعی ایرانیان اثر گزارده اند موجب شده است بسیاری از […]
مقوله سلامت جهانی و آشنایی درست و به روز از ادبیات، مفاهیم و اصول حاکم بر آن از جمله ضروریات در هر فعالیت مرتبط با سلامت عمومی است. کشور عزیزمان در طی دهه های گذشته […]
Abstract The 9th Global conference on health promotion (Shanghai 2016) reaffirmed the role of primary health care (PHC) in achieving the 2030 Sustainable Development Agenda. Gaining much international recognition, the community-based health planning and services […]
  Abstract Background: The payment system is pivotal in implementing policies in the health sector. Equitable access to healthcare is the main principle of the payment system. Aims: This study aimed to investigate aspects of […]
Abstract Dear Editor-in-Chief People with disability (PWD) experience poorer health than general population. The prevalence of mental disorders, i.e. depression, is higher among PWD than general population. Depression is a major barrier to adapt to […]
Abstract Objective: Despite a high number of the internationally produced and implemented clinical guidelines, the adherence with them is still low in healthcare. This study  aimed at exploring the perspectives and experiences of senior doctors […]
Background Despite the huge numbers of the internationally produced and implemented Clinical Practice Guidelines (CPGs), the compliance with them is still low in health care. This study aimed at assessing the attitudes of Palestinian health-care […]
Abstract: Background: People with disability experience various problems to access to healthcare services. This study aimed to identify cultural barriers in access to healthcare services for people with disability in Iran. Methods: We conducted a […]