فراخوان مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

حمایت از ایده‌‌های پژوهشی

علی رغم گسترش علوم ازجمله علوم زیستی و اجتماعی، هم راستا با گسترش پدیده جهانی شدن، جهان امروز شاهد افزایش شکاف‌های عمیق در سلامت و مراقبت‌های سلامت است. این شکاف و نابرابری هم در درون جوامع و هم در بین جوامع و کشورهای جهان مشهود است. معضلی که بر کیفیت دریافت خدمات سلامت در گروه‌های مختلف نژادی، فرهنگی، اقتصادی، جنسی و غیره تاثیر معکوس برجای می‌گذارد

با هدف دستیابی به عدالت و توسعه و با هدف افزایش همکاری‌های جهانی جهت کاهش فقر و رسیدن به صلح، رفاه و سلامت برای همه، سازمان ملل متحد با همکاری 194 کشور جهان اهداف توسعه پایدار را که شامل 17 آرمان است در سال 2015 به تصویب رسانید. با تصویب اهداف توسعه پایدار، دستیابی به پوشش همگانی سلامت نیز، به عنوان هشتمین  هدف از آرمان سوم توسعه پایدار، در دستورکار سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی سلامت قرار گرفت. در این راستا و در نتیجه تمرکز جهانی بر اهداف توسعه پایدار، بسیاری از کشورهای جهان شاهد دستاوردهای قابل توجهی در سلامت جهانی بودند. با این وجود و علی‌رغم دستاوردهای بسیاری که درنتیجه تمرکز جهانی بر توسعه پایدار به دست آمده بود، درست در زمانی که جهان در یک سوم مسیر از توسعه پایدار قرار داشت، کووید-19 بسیاری از این دستاوردها را درهم شکست، سلامت جهانی و سایر جنبه های اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای را به چالش کشید، و بی ثبات کننده ترین چالش‌ها را برای سلامت جهانی در تاریخ معاصر ایجاد کرد. جهان‌گیری کووید-19 از طریق تأثیرات مستقیم بر سایر بیماری‌های حاد و مزمن و همچنین از طریق افزایش تقاضا برای دریافت خدمات سلامت به ایجاد اختلال در دریافت سایر خدمات ضروری سلامت و بعضا فروپاشی نظام سلامت در بسیاری از کشورها منجر شد. تجربه کووید-19 به جهان نشان داد که باوجود ارتقا سطح سلامت در جوامع، نظام‌های سلامت در بسیاری از کشورها آمادگی کامل برای محافظت از سلامت جمعیت خود را ندارند. چنین شرایطی لزوم تقویت نظام‌های سلامت در جهت دستیابی به هدف غایی پوشش همگانی، عادلانه و با کیفیت سلامت در جهت نیل به توسعه پایدار را بیش از پیش نمایان می‌سازد

ازاین‌رو و با هدف بهبود معنادار و هدفمند تاب آوری نظام‌های سلامت در دوران پساکووید- ۱۹، کشورهای عضو سازمان جهانی سلامت به دنبال دستورکارهای جدید سلامتی و توسعه متقارن و همگام سه گانه پوشش همگانی سلامت، آمادگی همگانی سلامت و هم بستگی همگانی سلامت به عنوان راهبرد اصلی در جهت نیل به صلح، کامیابی، تاب‌آوری و توسعه پایدار سلامت جهانی هستند

در این راستا، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مرکز تحقیقاتی تخصصی در حوزه عدالت در سلامت در کشور، از کلیه دانشگاهیان، محققین، دانشجویان و علاقمندان دعوت می‌نماید طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه خود با محوریت عدالت در سلامت در دوران پساکووید-19 با تمرکز بر دستورکار جدید سلامت را به این مرکز ارائه نموده و تا سقف 500 میلیون ريال از حمایت مالی برخوردار شوند

هدف از این فراخوان حمایت مالی از پژوهش‌های نوآورانه و بین رشته ای است که برای درک بهتر، کاهش یا بهبود بی عدالتی در سلامت در دوران پساکووید-19طراحی شده اند. از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود خلاصه سه صفحه‌ای از ایده‌های پژوهشی خود را تا ساعت 12 شب شنبه 30 آبان 1401 بر اساس قالب پیوست تهیه نموده و در فرم تعبیه شده در پایین این پست بارگذاری نمایند

خلاصه پیشنهاده‌ها ابتدا در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و با حضور داورانی خارج از مرکز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از آن دسته از شرکت کنندگانی که خلاصه پیشنهاده آنها در این مرحله مورد پذیرش قرار گیرد دعوت می‌شود متن کامل پیشنهاده خود را جهت بررسی بیشتر ارسال نمایند

(Proposal) معیارهای پذیرش خلاصه پیشنهاده ها

براساس قالب و راهنمای ارائه شده تهیه شده باشند

(New Health Order)موضوع پیشنهاده مرتبط با حوزه «عدالت در سلامت در دوران پساکووید-19 با تمرکز بر دستورکار جدید سلامت»  باشد

سقف منابع مالی پیش بینی شده 500 میلیون ريال باشد

حداکثر دوره زمانی پیش بینی شده برای انجام طرح پژوهشی 12 ماه باشد

روش انجام پژوهش کمی یا ترکیبی (کمی و کیفی) باشد

بین رشته‌ای و نوآورانه باشد

قابل انجام و دسترسی به داده‌های مورد نیاز امکان‌پذیر باشد

 

file

منابع مالی

درخصوص پیشنهاده‌هایی که مورد پذیرش نهائی قرار گیرند، بین مجری پیشنهاده و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت قراردادی منعقد می‌شود. سقف حمایت مالی از پیشنهاده‌های پذیرفته شده، 500 میلیون ريال است که بر اساس قرارداد منعقده پرداخت خواهد شد

xdghjedyu

تاریخ‌های مهم

ارسال خلاصه پیشنهاده: 30 آبان 1401

داوری خلاصه پیشنهاده‌ها و اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان مرحله اول: 2 آذر 1401

ارسال متن کامل پیشنهاده: 20 آذر 1401

داوری متن کامل پیشنهاده‌ها و اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان: 26 آذر 1401

مهلت ارسال مستندات به پایان رسید

نتایج ارزیابی به ایمیل درج شده در این فرم ارسال می شود


vnj, hujljl

فرمت و راهنمای ارسال خلاصه پیشنهاده

پیشنهاده باید در قالب فایل ورد ارسال شوند

Word document (.doc)

اندازه صفحه بزرگتر یا کوچکتر از حد استاندارد نباشد
(59 cm × 27.94 cm)

حاشیه‌های صفحه در حالت نرمال و به اندازه 54/2 سانتی متر از هر طرف (بالا، پایین، چپ، راست) باشد

متون فارسی با فونت ب میترا و اندازه 12 و عناوین فارسی با فونت ب تیتر و اندازه 12 باشند

متون انگلیسی با فونت تایمز و اندازه 11 و عناوین انگلیسی با فونت تایمز و اندازه 12 باشند

تصاویر، نمودارها و جداول می‌توانند تنها به اندازه یک سایز کوچکتر از متون باشند

فاصله بین خطوط 15/1 و فاصله بین پاراگراف‌ها از بالا و پایین هرکدام 6 پوینت (6 pt) باشد

رفرنس نویسی براساس سبک ونکوور باشد

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *