برگزاری کارگاه بین المللی دو روزه ابزار ارزیابی عدالت در سلامت توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱-۲ تیر ۱۴۰۰

 به گزارش روابط عمومی دبيرخانه ی شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، کارگاه ابزار ارزیابی عدالت در سلامت توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت دفتر سازمان جهانی سلامت در تهران و ژنو سوییس، دبیرخانه مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ودفتر روابط بین الملل وزارت بهداشت درروزهای سه شنبه یکم و چهارشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۰ به طور مجازی در حال برگزاری است

در نخستین روز کارگاه ابزار ارزیابی عدالت در سلامت، که با مشارکت ۴۵ نفر ازمراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از سراسر کشور، نمایندگان وزارت بهداشت و دفتر سازمان جهانی سلامت در تهران و نمایندگان بیش از ۳۰ دانشگاه برگزار می گردد، در آیین گشایش کارگاه، دکتر امیرحسین تکيان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت به عنوان مسوول و تسهیل گر کارگاه، اهداف کارگاه  را توضیح داد و خوش آمد گفت. در ادامه دکتر علیرضا اولیایی منش، رییس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و دبیر شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ضمن خیر مقدم به توضیح عدالت و نابرابری در حوزه ی سلامت و معرفی دبیرخانه ی شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پرداخت. سپس سخنرانی دکتر جعفر حسين، نماینده ی محترم سازمان جهانی سلامت در ایران، راجع به موضوع کارگاه انجام شد. سخنران نهایی مراسم افتتاحیه دکتر باقر لاریجانی، رئیس شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و رییس مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سخنرانی خود به نقش حیاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، جایگاه این عوامل در سیاست های سلامت و تبيين دستاوردهاي جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخت

سپس، دکتر احمد حسین پور از دفتر مرکزی سازمان جهانی سلامت در ژنو به عنوان مدرس اصلی و از طراحان اصلی ابزار، به همراه چهار نفر از همکاران، مدرسین و تسهیل گران، عناوینی شامل مقدمات و تعاریف نابرابری های سلامت و شاخص ها، نحوه محاسبه و معرفی مقدمات استفاده از نرم افزار ، تفسیر داده ها و نقش سازی برای فهم مطالب پرداخنتد.  روز دوم این کارگاه امروز دوم تیرماه 1400 از ساعت ۱۰.۳۰ صبح شروع و در طی مراسم اختتامیه در ساعت ۱۶.۳۰ بعد از ظهر خاتمه خواهد یافت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *