دیروز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1400 با موفقیت خاتمه یافت SDH HERC talk ضبط ارائه های دومین سخنرانان سلسله سخنرانی های

این مجموعه سخنرانی‌ها با عنوان (SDH HERC talk)، اولین سری از مجموع سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS’ TALKS) دانشگاه علوم پزشکی تهران است که باهمت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت – که تنها مرکز پژوهشی رسمی در کشور با عنوان عدالت در سلامت و هم‌چنین دبیرخانه شبکه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است – در حال گردآوری است.

این مجموعه شامل سخنرانی‌هایی با محوریت موضوعات مرتبط با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) با هدف توانمندسازی شهروندان و همچنین ایجاد بستر آموزشی مناسب برای دانشجویان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران و تمامی علاقه‌مندان این حوزه طراحی‌شده است.

در این مرحله عناوین «بی عدالتی در سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت» توسط دکتر علیرضا اولیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، «اقدامات سازمان های مردم نهاد در همه گیری کرونا در ایران» توسط دکتر مروئه وامقی، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، «سلامت و رفاه اجتماعی» توسط دکتر حسن رفیعی، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، «سواد سلامت» توسط دکتر الهام شکیبازاده، استاد گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و «رسانه و سلامت» توسط دکتر محمد کیاسالار، متخصص اخلاق پزشکی و مدیر روابط عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه و ضبط شد.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *