کارگاه «طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت در شبکه بهداشت و درمان» چهارشنبه مورخ 22 آذرماه 1402، از ساعت 8.30 الی 16.0، توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و با همکاری سازمان جهانی بهداشت و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

کارگاه طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت در شبکه بهداشت و درمان چهارشنبه مورخ22 آذر با حضور دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و دکتر  علیرضا اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه در محل معاونت بهداشت دانشگاه افتتاح شد. در حاشیه این مراسم دکتر اولیایی منش با بیان اینکه در شبکه بهداشت اسلامشهر طرحی به صورت آزمایشی به منظور «یافتن مهمترین تهدید کننده های سلامت در آن منطقه» و طراحی مداخلات برای آن با تمام ذی نفعان از جمله مردم، مسئولان منطقه و مدیریت و پرسنل شبکه بهداشت اسلامشهر در حال انجام است گفت: این کارگاه با هدف آموزش مهارتهای لازم در این خصوص برگزار شده است.

دکتر اولیایی منش اظهار امیدواری کرد: طراحی دستورالعمل این طرح در آینده نزدیک به پایان برسد.  قرار است این دستورالعمل ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و پایلوت شده و سپس در شش دانشگاه علوم پزشکی عملیاتی و بعد در کل کشور و در سطح ملی عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه افزود:  احتمال اینکه دستور العملی که توسط دانشگاه با کمک سازمان بهداشت جهانی تدوین می شود در سطح خاورمیانه و شمال  افریقا به عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود وجود دارد

در ادامه دکتر جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با بیان اینکه ایران جزء اولین کشورهایی بود که در سال 1997به بیانیه آلماآتا پیوست و قوانین PHC را پایه گذاری کرد گفت: مهمترین کار ایران برگزاری خدمات مراقبت های اولیه به صورت سازمان یافته بود. 

 وی ادغام بهداشت و آموزش پزشکی در یک وزارت را در ایران نوآوری دانست و افزود: به همین دلیل است که پوشش همگانی اولیه سلامت در ایران یکی از بیشترین ها در منطقه است.

دکتر حسین گفت: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عواملی هستند مانند عوامل محیط زیستی که سلامت فرد را تعیین می کنند و بیمارستان ها و وزارت بهداشت پیامدهای آن را دریافت می کنند و در رویکرد SDH هدف این است که این را تغییر دهیم و از بیماری جلوگیری کنیم و ارتقا برنامه را به صورت چند بخشی جلو بریم.

توضیح اینکه دکتر محسن بارونی مدیر کل مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از طریق اسکای روم در این جلسه شرکت کردند و پایان این کارگاه مدال و نشان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر جعفر حسین توسط دکتر اولیائی منش اهدا شد

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *