برگزاری پنجمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  29 خرداد ماه 1400 از ساعت 11 الی 12 پنجمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

“پیش درآمدی بر مسائل اجتماعی مرتبط با نظام سلامت

با ارائه ی محمد مهدی کیانی و خاطره خانجانخانی، نویسندگان مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: شنبه 29 خرداد 1400

ساعت برگزاری: 11 الی 12

ارائه دهندگان: محمد مهدی کیانی، خاطره خانجانخانی

تسهیل گر: دکتر امیرحسین تکیان

عنوان مقاله: پیش درآمدی بر مسائل اجتماعی مرتبط با نظام سلامت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *