برگزاری دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 28 فروردین ماه 1400 از ساعت 11 الی 12 دومین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

“Application of discrete choice experiments to estimate value of life: a national study protocol in Iran”

با ارائه ی دکتر رجبعلی درودی، استاد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، و نگار میرزایی، نویسنده ی مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: شنبه 28 فروردین 1400

ساعت برگزاری: 11 الی 12

ارائه دهندگان: دکتر رجبعلی درودی، استاد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، و نگار میرزایی

عنوان مقاله

Application of discrete choice experiments to estimate value of life: a national study protocol in Iran

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *