سیزدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 21 دی ماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Applying Intersectionality in designing and implementing health interventions: a scoping review”

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر رضا نگارنده به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع و تاریخچه مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس سرکار خانم دکتر الهام قاسمی، یکی از نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه سیزدهمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، هر دو هفته میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 21 دی 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر الهام قاسمی

تسهیل گر: دکتر رضا نگارنده

عنوان مقاله

Applying Intersectionality in designing and implementing health interventions: a scoping review

نویسندگان: دکتر الهام قاسمی، دکتر سید رضا مجدزاده، دکتر فاطمه رجبی، دکتر ابوعلی ودادهیر، دکتر رضا نگارنده، دکتر انسیه جمشیدی، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر زهرا فرجی

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *