هفتمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 2 شهریور 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

“Physician induced demand for knee replacement surgery in Iran

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تکیان، معاون پژوهشی محترم مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس جناب آقای دکتر سیروس علی نیا، یکی از نویسندگان، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران و همچنین فرآیند طراحی بسته های بیمه پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه هفتمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که در فصل تابستان، هر ماه میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

مقاله بحث شده

Physician induced demand for knee replacement surgery in Iran

تاریخ: 2 شهریور 1400

ارائه دهنده: دکتر سیروس علی نیا

طول جلسه: 1.30 ساعت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *