برگزاری یازدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  16 آذرماه 1400 از ساعت 18 الی 19  یازدهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

Distributional health and financial consequences of increased cigarette tax in Iran: extended cost-effectiveness analysis

با ارائه ی دکتر بهزاد راعی، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

مالیات بر دخانیات

زمان برگزاری: سه شنبه 16 آذر 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر بهزاد راعی

تسهیل گر: دکتر سارا امامقلی پور

عنوان مقاله

Distributional health and financial consequences of increased cigarette tax in Iran: extended cost-effectiveness analysis

نویسندگان: دکتر بهزاد راعی، دکتر سارا امامقلی پور، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر مهدی یاسری،  دکتر قهرمان عبدلی، دکتر احد علیزاده

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *