مرکز تحقیقات عدالت در سلامت برگزار می کند

کارگاه مجازی آموزش نحوه تحلیل ذینفعان و شبکه آن ها با استفاده از نرم افزار
Gephi

نظام سلامت به دلیل تنوع کارکردها و پیچیدگی های ذاتی خود، یکی از سخت ترین حوزه ها برای پژوهش و ارائه راهکارهای کارا و اثر بخش است؛ به همین دلیل پیش از ارائه و پیاده سازی راه حل ها باید عوامل تاثیرگذار، ذینفعان و دیگر مولفه های دخیل در این نظام شناسایی شده و شبکه ی در هم تنیده روابط آن ها تحلیل شود تا سیاست های پیشنهادی به بهترین نحو اجرا شده و بیشترین کارایی را داشته باشند. از این رو، یکی از مهمترین بخش های بسته ی سیاستی پیشنهادی پژوهش های این حوزه” شناسایی و تحلیل نقش ذینفعان و مولفه های موثر بر تصمیم سازی” است. مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نظر دارد کارگاه شش ماهه ای با عنوان “تحلیل ذینفعان و تحلیل شبکه آنها با استفاده از نرم افزار گفی” را برگزار نماید. این نرم افزار یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل روابط بوده و با ترسیم نقشه های مفهومی، کمک شایانی به پژوهشگران و متخصصین حوزه سلامت در خصوص تحلیل ذینفعان خواهد کرد

این کارگاه طی شش ماه برگزار شده و ظرفیت آن هشت نفر میباشد. داوطلبان بایستی موضوع مدنظر خود و ابعاد آن را در یک پاراگراف در فرم درج شده در زیراین پست ثبت کرده و توصیف کنند. موضوعات عدالت در سلامت، حکمرانی و اقتصاد سلامت، در اولویت می باشند. پس از بررسی موضوعات ارسالی هشت شرکت کننده نهایی انتخاب خواهند شد. شرکت کنندگان تا زمان تهیه مقاله مرتبط از سوی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت راهنمایی و آموزش خواهند دید

توجه: تدوین و چاپ مقاله الزامیست

302-3023792_iconoequipo-people-icon-blue-png
محتوی دوره

شناسایی و تحلیل ذینفعان

شناسایی ابعاد متاثر از ذینفعان

تحلیل شبکه ذینفعان

شناسایی انواع نقش های ذینفعان

شناسایی و اولویت بندی مداخلات جهت بهبود برآیند در موضوع مورد تحلیل

آشنایی و استفاده از نرم افزار Gephi

time-icon-png-14
مهلت ثبت نام

تا 25 آذر 1400

شروع دوره

از 27 آذر 1400 تا 27 خرداد 1401

303-3030137_workshops-icon-logout-icon-png-blue

مدرس

دکتر احد بختیاری

دکتری سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت

کارگاه مجازی رایگان آموزش نحوه تحلیل روابط و شبکه ذینفعان نظام سلامت ایران

پیش نیازها

دانشجوی مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد

آشنایی اولیه با کامپیوتر (تمام مراحل استفاده از نرم افزار توسط خود شرکت کننده به پیش خواهد رفت)

هزینه: رایگان

مهلت ثبت نام: تا 25 آذر

نحوه برگزاری: طی شش ماه به صورت مجازی و بر بستر نرم افزار اسکایپ

ظرفیت دوره: 8 نفر

اطلاعات  بیشتر:  شماره واتساپ 09012021211

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *