برگزاری اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 23 اسفند ماه 1399 از ساعت 11 الی 12 اولین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

“Health insurance benefit package in Iran: a qualitative policy process analysis”

با سخنرانی دکتر عفت محمدی (نویسنده ی مقاله و عضو هیات علمی مرکز) برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت و بیمه برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: شنبه 23 اسفند 1399

ساعت برگزاری: 11 الی 12

سخنران: دکتر عفت محمدی (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت)

عنوان مقاله

Health insurance benefit package in Iran: a qualitative policy process analysis

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *