وبینار ترجمان دانش توسط رابطین ترجمان دانش، روز سه شنبه، 26 دی ماه 1402 در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری با حضور مدیران، کارشناسان و رابطین ترجمان دانش واحدهای تحقیقاتی دانشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد

در این نشست، دکتر عفت محمدی، رابط ترجمان دانش مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، در خصوص مفهوم عدالت در سلامت و تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت سخن گفت.
 عدالت در سلامت به معنی برخورداری آحاد مردم فارغ از سن و جنس و نژاد و قومیت و منطقه زندگی و سطح درآمدی از حداکثر سلامت جسمی، روانی، روحی و اجتماعی است  و نابرابری های سلامت به آن دسته از نابرابری‌های اجتناب‌پذیر و غیرضروری سلامت که به صورت غیرمنصفانه و ناروا ایجاد شده‌اند اطلاق می شود. همچنین از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (Social Determinants of Health) (شرایطی که مردم در آن متولد شده، رشد کرده، زندگی و کار می‌کنند) به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت سلامت مردم بحث شد.  سپس مقاله
“Advancing health equity through CTSA programs: Opportunities for interaction between health equity, dissemination and implementation, and translational science”
 به بحث و تبادل نظر گذاشته شد؛ اینکه عدالت در سلامت و ترجمان دانش چطور می توانند باهم تلاقی داشته باشند، چگونه این حوزه ها می توانند یکدیگر را اگاه و حساس کنند و در نهایت اینکه با بهره گیری از چارچوب های مفهومی چطور می توان نابرابری های سلامت را در تمامی فرآیندهای ترجمان دانش اعم از توسعه، انتشار، اجرا و پایداری مداخلات سلامت مبتنی بر شواهد شناسایی و کاهش داد

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *