دو شنبه، 15 ماه 1402، نشست تخصصی عدالت در سلامت در مرکز پژوهش های مجلس و با حضور رئیس، معاون و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و حضور جمعی از صاحب نظران حوزه عدالت اجتماعی برگزار شد. در این نشست مهمترین یافته های پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه نابرابری های سلامت، با هدف ترجمان دانش و آگاه نمودن سیاست گذاران در جهت بهره گیری از شواهد تولید شده، ارائه و به بحث گذاشته شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه برقراری عدالت همواره از دغدغه های نظام بوده است، گفت: باوجود همه تلاش های صورت گرفته برای تحقق عدالت در سلامت، شواهد نشان می دهد با وضعیت مطلوب در این حوزه فاصله داریم وی اظهار کرد: درحالیکه برخی افراد به‌راحتی از خدمات پیشرفته و گران قیمت بهره‌مند می‌شوند، برخی از مردم به حداقل خدمات سلامت هم دسترسی ندارند  و گروه‌هایی از مردم هم به‌دلیل مخارج بالای سلامت دچار مشکلات اقتصادی شده و حتی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *