فراخوان جذب پرسشگر مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، طراحی و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان «بررسی نابرابری در مرگ و میر به تفکیک وضعیت اقتصادی-اجتماعی؛ پیمایش استانی» را در دستور کار خود دارد، در مرحله اجرای پژوهش و به منظور پرسشگری، نیازمند پرسشگرانی علاقه مند و زبده هستیم

IR.TUMS.SPH.REC.1401.151 کد اخلاق پژوهش

جامعه آماری پژوهش:  تمامي خانوارهاي استان تهران که در سال 1401  مرگ کودک زير 5 سال یا مرگ فرد بين 30 تا 70 سال  را تجربه کرده اند

ابزار جمع آوری داده: پرسشنامه وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوار (تحت وب)

تعداد نمونه: 9932

نحوه پرسشگری: حضوری با مراجعه به درب منازل خانوارها

مهلت تکمیل فرم و ارسال رزومه: تا 8 آذرماه 1402

شرایط کلی و معیارهای همکاری

مدت همکاری 45 روز کاری

 پرسشگری به صورت حضوری در پرسشنامه تحت وب

کلیه دانشجویان گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

 داشتن مهارت پرسشگری و ارتباط با مردم

مزایای مشارکت

ارائه گواهی معتبر مشارکت در پیمایش

پرداخت حق الزحمه بر اساس حجم و کیفیت کار

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *