حضور فعال مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی کنگره بیمارستان ها در بارسلونا، اسپانیا

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت مفتخر بود تا به نمایندگی از نظام سلامت ایران به صورت مجازی در چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی کنگره جهانی بیمارستان ها که در شهر بارسلونا اسپانیا از تاریخ 8 الی 11 نوامبر 2021 (17 الی 20 آبان ماه 1400) حضوری پرشور داشته باشد

این نمایشگاه بین المللی که هرساله توسط کنگره جهانی بیمارستان ها برای گردهم آوری و نشر دانش و تجربه برگزار می شود، امسال با شرکت 300 سخنران از 70 کشور مختلف طی چهار روز میزبان بیش از 2000 شرکت کننده به صورت حضوری و مجازی در شهر بارسلونا بود 

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تنها نماینده ایرانی نمایشگاه، به ارائه 3 مقاله منتخب خود در موضوعات پیامدهای سلامت، عوامل زمینه ای موثر بر بیمارستان ها و عوامل موثر بر ناکارایی نظام سلامت ایران پرداخت

دکتر علیرضا اولیایی منش، رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان سخنران “جلسه صحبت سریع” نمایشگاه به ارائه و بررسی مقاله ی منتشر شده مرکز با عنوان

“Identifying and prioritizing inefficiency factors in the health system of Iran”

پرداخته و یافته های این مطالعه که شامل دلایل عدم کارایی نظام سلامت ایران، عوامل تاثیر گذار بر کارایی نظام سلامت و اولیت بندی این عوامل است را تشریح کردند

دو نماینده دیگر مرکز، سرکار خانم دکتر عفت محمدی، عضو هیات علمی پژوهشی مرکز، و جناب آقای محمدمهدی کیانی، پژوهشگر مرکز، هر یک در قالب پوستر دو مقاله منتشره دیگر از مرکز با عناوین

“Two-stage estimation of the impact of contextual variables on technical efficiency using data envelopment analysis: the case study of public hospitals in Iran” and “The relationship between producing health and contextual factors across countries: a panel data analysis”

و به نمایش چگونگی انجام پژوهش ها، مراحل انجام شده و یافته های هر یک پرداختند

در نهایت این نمایشگاه طی مراسم اختتامیه خود در تاریخ 11 نوامبر (20 آبان ماه) به کار خود ختمه داد

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *