شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی برگزار میکند

جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی، موضوع: پیوست عدالت در سلامت در طرح های کشوری*

 
🕗 *پنج شنبه ۲۶مردادماه ۱۴۰۲، از ساعت ۸ الی ۱۱*
 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *