به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل، نهمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت 25 تا 27 خرداد 1401 به میزبانی دانشگاه ساپینزا برگزار شد و وزیر علوم و تحقیقات ایتالیا در افتتاحیه آن به سخنرانی پرداخت
طی روز نخست این گردهمایی بین المللی، دکتر علی جعفریان، نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در پیمان گروه هشت به صورت مجازی در خصوص پایداری نظام مالی سلامت در بعد نظام‌های سلامت سخنرانی کرد
دکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری‌های پیمان گروه هشت دانشگاه نیز به عنوان رئیس نشست هوش مصنوعی و سلامت در این نشست حضور داشت
وی طی روز دوم این برنامه و در پنل تغییرات آب و هوایی، سخنرانی خود با موضوع مدل‌سازی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه آینده را ارائه کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت
همچنین نمایندگان دانشگاه در تهیه و تصویب قطعنامه پایانی پیمان گروه هشت در نهمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت نقش فعالی داشتند و در حاشیه آن با نمایندگان دانشگاه‌های عضو پیمان چون موناش استرالیا، ساپینزای ایتالیا و چریته آلمان به بحث و تبادل‌نظر پرداختند
در پایان نشست، دکتر آیتی، معاون بین‌الملل دانشگاه و دکتر تکیان با حضور در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در رم، دانشگاه علوم پزشکی تهران و فعالیت‌های بین‌المللی آن را معرفی و بر ارتباط مداوم و نظام‌مند با این دفتر برای معرفی دانشگاه به دانشجویان و متقاضیان ایتالیایی تأکید کردند

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *