به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل، نهمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت 25 تا 27 خرداد 1401 به میزبانی دانشگاه ساپینزا برگزار شد و وزیر علوم و تحقیقات ایتالیا در افتتاحیه آن به سخنرانی پرداخت […]
Summary On April 29–30, 2019, Tehran University of Medical Sciences (TUMS) hosted the 7th World Health Summit Regional Meeting on Kish Island, I. R. Iran. Held under the motto, “united together for global health”, the […]