انجمن های علمی سیاست گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و قانون داشنگاه علوم پزشکی تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به برگزاری نشست هایی با رویکر بررسی مسائل سیاسی، فرصتها و چالشهای ایران کرده اند.

در دومین نشست از سری جلسات ایشان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت جناب آقای دکتر تکیان به عنوان دومین ارائه دهنده به بررسی مسائل پیرامونی واکسیناسیون کوید-19 از دریچه حاکمیت خوب در نظام سلامت ایران خواهند پرداخت

شرکت در این نشست ها برای تمامی دانشجویان علاقه مند رایگان بوده و شما عزیزان می توانید از طریق لینک زیر وارد صفحه ثبت نام نشست شوید

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *