اولین روز از کارگاه دو روزه «تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ رویکردی نرم در حل مسایل سیاستی و مدیریتی» امروز سه شنبه مورخ 28 تیرماه 1401 از ساعت 8 الی 12 با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد

در اولین روز این کارگاه، سرکار خانم حنانه محمدی کنگرانی، دانشیار دانشگاه گرگان، به توضیح مبانی تئوریک این روش تحلیلی پرداخته و شرکت کنندگان با شیوه ی پیاده سازی،کاربردها، تئوری گراف و شبکه، شاخص های تحلیل شبکه، روش های جمع آوری و انواع داده و ماتریس آشنا شدند. این روز با پرسش و پاسخی کوتاه، جمع بندی آموخته ها و ارائه سرفصل های روز بعد به پایان رسید

روز دوم این کارگاه فردا چهارشنبه 29 تیرماه 1401 با محوریت بخش عملی و طراحی پروژه برگزار خواهد شد. گفتنی است که به شرکت کنندگان واجد شرایط گواهی نامه تعلق خواهد گرفت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *