انتصاب دکتر امیرحسین تکیان به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور سیاستگذاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، رئیس و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور سیاست گذاری دانشگاه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان
استاد محترم دانشکاه
با سلام و احترام
اداء دین به سازمانی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران که با سابقه طولانی و درخشان خود دارای جایگاهی ممتاز در کشور است، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ما نعمتی بزرگ و فرصتی مغتنم است و می‌تواند منشأ برکات بسیار باشد.
 نظر به تعهد، سوابق ارزشـمند علـمی، تجـربیات اجـرایی و با توجه به ابعاد شخـصیتی جنابعالی، بدین وسیله به عنوان مشاور اینجانب در امور سیاستگذاری دانشگاه منصوب می شوید تا با تکیه بر تجارب بالا و ارزنده مدیریتی خود انجام وظیفه نمائید.
امیدوارم با استعانت از درگاه باری‌تعالی و عنایات حضرت ولی‌عصر(ع) در انجام امور محوله، موفق باشید.
دکتر حسین قناعتی
رئیس دانشگاه

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *