به نام خداوند بخشنده مهربان

 

سلامت و رفاه اجتماعی یکی از اساسی ترین مباحث حاکمیتی است که همواره مسئولین کشورها را درگیر خود کرده است. یکی از پیچیدگی های این بخش چند جانبه بودن آن است؛ سلامت مفهومی چند بعدی است که سطح آن را نه تنها میزان و کیفیت مداخلات بهداشتی و کارایی نظام سلامت و بیمارستان های یک کشور، بلکه عواملی مانند درآمد، سطح اجتماعی، میزان تحصیلات و حتی مکان زندگی فرد تعیین می کند و به همین دلیل بهبود موثر سطح سلامت، چه در سطح کلان و چه در سطح فردی، همواره دغدغه و چالشی اساسی برای بازیگران نظام سلامت کشورهاست. یکی از مهمترین مولفه هایی که سلامت افراد را تهدید کرده و امروزه به مبحثی داغ در نظام های سلامت تمامی کشورهای دنیا مبدل گشته، نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر سطح رفاه و بهداشت افراد است. به طور خلاصه، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و دیگر مولفه هایی از این دست که تاثیری مستقیم و یا غیرمستقیم (و گاها اجتناب ناپذیر) بر سلامت افراد دارند، گفته می شود؛ این مولفه ها هستند که سلامت فرد از کودکی تا کهن سالی را تحت تاثیر قرار داده و می توانند تاثیراتی غیر قابل بازگشت بر سلامت فرد داشته باشند.

نقش پررنگ این عوامل بر بهداشت عمومی اکنون بر کسی پوشیده نیست، به همین دلیل است که کشورهای دنیا برای بهبود موثر سلامت جمعیت خود تحقیقات  سلامت را به سوی بررسی و تحلیل این مولفه ها و یافتن چگونگی کنترل آنها متمرکز کرده اند. نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران نیز که در طی این سال ها همواره با هدف بهبود بهداشت عمومی در پی ایجاد مداخلات هدفمند و کارا بوده است، در کنار پیشرفت های چمگیر فناورانه بحث پژوهش  در خصوص این مولفه ها را همواره در میان اولویت های بهداشتی کشور قرار داده است. بر همین اساس بود که شبکه تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در وزارت بهداشت شکل گرفته و مشغول به فعالیت شد. وظیفه ی این شبکه ایجاد مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سراسر کشور و همچنین گردآوری و تحلیل شواهد موجود از این مولفه ها است.

مرکز تحقیقات عدالت درسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از مراکزی که تحقیقات مرتبط با مباحث عدالت در سلامت و نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت انجام می دهند، فعالیت خود را به صورت رسمی در پاییز سال 1396 آغاز نمود و تا به امروز با هدف افزایش آگاهی در خصوص مسائل و مشکلات سلامتی ناشی از بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به صورتی مستمر به پژوهش و تولید دانش پرداخته است، و اکنون این افتخار را دارد تا به استحضار رساند که این مرکز توسط جناب آقای دکتر باقر لاریجانی، رئیس شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، به عنوان دبیرخانه شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت معرفی شده است.

 همچنین رئیس این مرکز جناب آقای دکتر اولیایی منش (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران) به عنوان دبیر این شبکه منصوب گشته اند.

با ابراز خوشحالی و سپاس فراوان، امید داریم که این مرکز بتواند با تکیه بر دانش و تجارب خود که در طی این سال ها بدست آورده است، مسئولیت های خود در قبال این شبکه، مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سراسر کشور عزیزمان و همچنین مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم و سلامت ایشان را به درستی ایفا کرده و تلاش های همه ی عزیزان در این شبکه مثمر ثمر واقع شده و بتوانیم در کنار یکدیگر به سوی آینده ای سالم تر و عادلانه تر  قدم برداریم.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *