دومین و آخرین روز از کارگاه دو روزه «تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ رویکردی نرم در حل مسایل سیاستی و مدیریتی» امروز چهارشنبه مورخ 29 تیرماه 1401 از ساعت 8 الی 12 با حضور گرم شرکت کنندگان […]
اولین روز از کارگاه دو روزه «تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ رویکردی نرم در حل مسایل سیاستی و مدیریتی» امروز سه شنبه مورخ 28 تیرماه 1401 از ساعت 8 الی 12 با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار […]
    پیچیدگی دنياي امروز و نياز روزافزون به آگاهي از دستاوردها و پيشرفت‌هاي علمي و تکنولوژيکي جديد براي حل اين پيچيدگي‌ها، بيش از پيش، نياز به “گسترش ارتباطات” را مورد تاکيد قرار مي‌دهد. بنابرضرورت، اين […]
Objective Sendai Framework is an international disaster risk reduction strategy that helps prioritization of disaster risk governance in all policies, strategies, and programs. Considering its geographical location and topographic characteristics, Iran experiences numerous hazards. Natural […]
مرکز تحقیقات عدالت در سلامت برگزار می کند کارگاه مجازی آموزش نحوه تحلیل ذینفعان و شبکه آن ها با استفاده از نرم افزارGephi نظام سلامت به دلیل تنوع کارکردها و پیچیدگی های ذاتی خود، یکی […]