چکیده سابقه و هدف: سبد غذایی مطلوب ابزاری علمی و قوی برای تدوین سیاســت­های غذا و تغذیه، برنامه­ریزی­های اجرایی و ارزشیابی عملکرد برنامه‌ها در جهت تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت تغذیه­ای جامعه است. مطالعه حاضر […]
این خلاصه سیاستی، ساختار مشارکتی را برای حکمرانی برنامه ملی حمایت غذایی از اقشار آسیب­‌پذیر، به‌عنوان بخشی از نظام جامع حمایت­‌های اجتماعی، پیشنهاد می‌­دهد. نویسندگان خواهان توجه به تعدادی از پیشنهادها در جهت ارتقای کیفیت […]
مقدمه تحقیقات نشان می‌دهند سطح سلامت افراد ناتوان در مقایسه با جمعیت عمومی کمتر و در مقابل، آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر عوارض ثانویه قابل‌پیشگیری بیشتر است. همچنین احتمال دچار‌شدن افراد ناتوان به چندین بیماری مزمن […]
مقدمه سلامت یکی از اصلی ترین ابعاد سیاست های اجتماعی است که دولت ها با هدف کاهش نابرابری های اجتماعی اتخاذ می کنند. ساختار اقتصادی سیاسی در ایران سبب شده تا رویکرد دولت نقش مهم […]
چکیده مقدمه و اهداف هدف این مطالعه روانسنجی ابزار ارزیابی تاب آوری نظام سلامت، اندازه گیری آن و معرفی الگوی مفهومی برای تحلیل کیفی در نظام سلامت ایران در مواجهه با بحران کووید-19 می‌باشد. روش […]