چکیده سابقه و هدف: سبد غذایی مطلوب ابزاری علمی و قوی برای تدوین سیاســت­های غذا و تغذیه، برنامه­ریزی­های اجرایی و ارزشیابی عملکرد برنامه‌ها در جهت تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت تغذیه­ای جامعه است. مطالعه حاضر […]