گفت و گو با دکتر علیرضا اولیایی منش و دکتر امیرحسین تکیان
کارگاه بین‌المللی کاربرد تفکر سیستمی در نظام‌های سلامت با مشارکت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه برگزار می‌شود

دکتر علیرضا اولیایی منش رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: مرکز تحقیقات سلامت با رسالت دانشگاهی و ملی به‌منظور انجام پژوهش‌های موردنیاز نظام سلامت در ارتقا عدالت و بهبود کارایی نظام سلامت با همکاری‌های بین بخشی و مراکز بهداشت دانشگاه شکل گرفت. در این راستا کارگاه بین‌المللی کاربرد تفکر سیستمی در نظام‌های سلامت برگزار می‌شود. دکتر امیرحسین تکیان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه گفت: در این کارگاه بین‌المللی که 25 تا 29 مهرماه 1400 در بستر مجازی و با همکاری دانشگاه سوئیس برگزار می‌شود؛ 30 فارغ‌التحصیل جوان ایرانی که صاحب سبک شناخته‌شده‌اند در قالب شش گروه از سراسر کشور در مدت چهار روز پیرامون موضوعاتی ازجمله؛ حفاظت مالی، پیشگیری مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر، پوشش همگانی سلامت در جهان پس از کرونا و مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت بحث و بررسی خواهند کرد. دانسته‌های شرکت‌کنندگان در کارگاه به‌صورت آبشاری در سراسر کشور انتقال داده خواهد شد و هدف نهایی رسیدن به عدالت و توانمندسازی هموطنان است

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *