با عنایت به ضرورت توجه به سلامت در همه سیاست ها و نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تعیین وضعیت سلامت جامعه و در راستای رسالت دبیرخانه شبکه و مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در نظر دارد دومین کارگاه ملی توانمندسازی مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با عنوان “شناسایی عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت در استان های کشور“، را از ساعت  8:00 الی  16:00 روز سه شنبه مورخ 20 تیرماه 1402 در سالن حکیم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کند.  مهلت ارسال اسامی افراد مدنظر (حداکثر 2 نفر) جهت شرکت در کارگاه تا تاریخ 30 خرداد ماه 1402 می باشد

محورهای نشست

معرفی پروتکل اجرایی شیوه شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در استان

تدوین و روا سازی نقشه راه شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مهلت ثبت نام: 30 خرداد ماه 1402

زمان برگزاری: سه شنبه 20 تیرماه 1402

ساعت برگزاری: 8:00 الی 16:00

آدرس: بولوار کشاورز، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه هشتم، سالن حکیم

شرکت کنندگان می توانند با استفاده از فرم زیر ثبت نام خود را نهایی نمایند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *