چهاردهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 5 بهمن ماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Reducing sugar, fat, and salt for prevention and control of noncommunicable diseases (NCDs) as an adopted health policy in Iran

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر افشین استوار به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع و تاریخچه مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس جناب آقای دکتر محمد عامرزاده، یکی از نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه چهاردهمین دهمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، هر دو هفته میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 5 بهمن 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر محمد عامرزاده

تسهیل گر: دکتر افشین استوار

عنوان مقاله

Reducing sugar, fat, and salt for prevention and control of noncommunicable diseases (NCDs) as an adopted health policy in Iran

 

نویسندگان: دکتر محمد عامرزاده، دکتر امیرحسین تکیان

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *