سیاستمداران، رهبران جوامع و کسب و کارها: چه باید بکنید و در چه زمانی؟ با توجه به همه مسائلی که در ارتباط با کرونا ویروس در حال وقوع است، ممکن است تصمیم گیری درباره اینکه امروز چه باید کرد بسیار مشکل باشد.آیا باید در انتظار اطلاعات بیشتر بمانید؟ آیا باید امروز کاری انجام دهید؟ چه کاری؟
برای مشاهده ی متن کامل خبر، نامه و ترجمه ی نامه بر روی لینک های زیر کلیک کنید

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *