ارزیابی فناوری سلامت، حوزه ای تقریبا نوین در مباحث سیاست گذاری سلامت است که هدف آن ایجاد پلی ارتباطی میان تصمیمات و سیاست های سلامت و اقدامات عملی اتخاد شده است تا به تصمیم سازان و سیاستگذاران در برنامه ریزی و اتخاذ کاراترین راه حل کمک کند. این فرآیند که از شیوه های گوناگونی برای ارزیابی و دستیابی به داده های متقن استفاده می کند مانند تمامی حوزه های سلامت، از اصطلاحات و واژه هایی خاص برای تبیین یافته ها و ارزیابی پیامدها بهره می گیرد، از این رو بود که در اجلاس سالانه شبکه سازمان های ارزیابی فناوری سلامت در سال 2002 اعضا در خصوص نیاز به وجود یک فهرست از تعاریف استاندارد در خصوص واژه های بکار رفته در ارزیابی فناوری های سلامت به بحث و تبادل نظر پرداختند. هدف از این فرایند ارائه واژه نامه ای عمومی به جامعه ارزیابی فناوری های سلامت (هم تولید کنندگان و هم استفاده کنندگان از اطلاعات ارزیابی) برای کار در این حوزه بود. این فهرست که تحت رهبری دکتر فین برلم کریستیانسن جمع آوری شد، در مارچ سال 2004 میان اعضا توزیع شده و در نهایت پس از اصلاحات فراوان تنظیم و منتشر شد

این کتاب که اولین نسخه این واژه نامه است، به همت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، موسسه ملی تحقیقات سلامت و مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت برای اولین بار به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده تا مرجعی مشترک و کلیدی برای واژه ها و اصلاحات بین المللی این حوزه برای علاقه مندان و متخصصین فنآوری های سلامت ارائه کند

کتاب: واژه نامه ارزیابی فناوری سلامت
مترجمان: پریسا ابویی، کوروش رجب خواه، گل اندام رضایی، محبوبه رحمانی، فاطمه عربی با شریک
ترجمه زیر نظر: دکتر علیرضا اویایی منش
ویراستاران: دکتر علیرضا اولیایی منش، پریسا ابویی، دکتر محمدرضا مبینی زاده، دکتر عفت محمدی، راحله زاد بود
: مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
: 76
حجم فایل: 1.97 مگابایت
: آبان ماه 1401

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *