چرا اخبار خوب بسیار کمتر از اخبار بد پوشش داده می شوند؟ پوشش کمتر و گزیده خبری به همراه عواملی که در مجموع بر سرمایه اجتماعی ایرانیان اثر گزارده اند موجب شده است بسیاری از ما این تصور را داشته باشیم که اوضاع در حال بدتر شدن است و حتی در برخی از موارد نسبت به آینده نا امید شویم. دانایی لازمه امیدواری است و برای دوری از نا امیدی کافی است نگاهی بچرخانیم و واقعیات جهان را بدانیم. آری فقط بدانیم که عدم آگاهی و ندانستن در بسیاری از انسان ها عدم امید به آینده را دامن می زند. هانس راسلینگ در این کتاب با استفاده از سبک سخنرانی شیرین، ساده شده و منحصر به فرد خود و بابکارگیری آمار متقن و اطلاعات معتبر منتشر شده از نهادهای بین المللی نشان داده است که وضعیت نه تنها در حال بدتر شدن نیست بلکه برعکس، به طور مداوم و شگفت انگیزی در حال بهتر شدن است

نام کتاب: سرشار از حقیقت
نویسنده: هانس راسلین
مترجمان: دکتر امیرحسین تکیان، صادق غضنفری
سال انتشار: 1398
زبان: فارسی

* نسخه ی دیجیتالی این کتاب موجود نیست*

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *