درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی
کتاب «درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی» با همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد

همانطور که مستحضرید توانمندی حرفه مندان پزشکی در رعایت هنجارهای اخلاقی مولفه کلیدی در رفتار حرفه‌ای محسوب می‌شود. از این رو دهه های اخیر در بسیاری از مراکز آموزشی معتبر دنیا، دوره های آموزشی اخلاق پزشکی در سطوح مختلف آموزشی به صورت مستمر اجرا می شود. هرچند هنوز درباره محتوای آموزشی و بهترین شیوه آموزش اخلاق در حرفه های پزشکی پرسش های فراوانی وجود دارد، به طور مسلم کیفیت گستردگی آموزش‌ها در سطوح گوناگون آموزش پزشکی متفاوت خواهد بود. هدف نهایی تمامی این آموزش ها تقویت تعهد حرفه ای و ایجاد حساسیت اخلاقی لازم و تلاش برای تصمیم سازی اخلاقی صحیح در برخورد با مسائل اخلاقی در بالین است. این کتاب مشتمل بر 24 فصل میباشد که حیطه های مختلفی شامل مبانی فلسفی اخلاق پزشکی، حقوق و فقه پزشکی، تعهد حرفه ای، روش های مواجهه با تعارضات اخلاقی، اخذ رضایت آگاهانه، تعیین ظرفیت و تصمیم گیری جایگزین، رازداری، حفظ حریم خصوصی، ملاحظات اخلاقی پایان حیات، فناوری های نوین کمک باروری، چالش های اساسی مربوط به مادر و جنین، ملاحظات اخلاقی در فناوری های جدید همچون ژنتیک، پیوند عضو و بافت و سلول های بنیادی و اخلاق در آموزش و پژوهش را پوشش داده است
هر چند که پیچیدگی های اخلاقی در برخی شرایط بالینی تصمیم سازی را بسیار مشکل می‌کند اما امید است که این کتاب مورد عنایت اندیشمندان این حوزه قرار گیرد و در حوزه سلامت کشور و کمک به تصمیم سازی همکاران منشا اثرات مفیدی باشد

درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی
کتاب: درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی
تالیف: دکتر باقر لاریجانی
سایر نویسندگان:
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
:  598
:  1399

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *