وبینار ظرفیت سازی مهارت های مورد نیاز برای بازنگری بسته خدمات سلامت در تعهد سازمان های بیمه گر پایه دیروز سه شنبه مورخ 11 آبان ماه 1400 با موفقیت برگزار شد

مرکز تحقیقات عدالت در سلات مفتخر بود تا با همکاری موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه مورخ 11 آبان ماه 1400 در طی وبیناری بین المللی و 3 ساعته میزبان مهمانانی ویژه از جمله دکتر سید جعفر حسین، نماینده سازمان جهانی سلامت در ایران، دکتر لئون بیلمیکر، استاد دانشگاه رادبود هلند و دکتر راب بالتازان، استاد دانشگاه رادبود هلند، و همچنین جمعی از علاقه مندان به مباحث بیمه وبهبود نظام پرداخت باشد

در این وبینار که از ساعت 11 الی 14 و با شرکت بیش از 40 شرکت کننده برگزار شد، ابتدا دکتر علیرضا اولیایی منش، رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، با تشکر از همکاران برنامه و میهمانان گرانقدر آغازگر مراسم بودند. پس از ایشان دکتر علی اکبری ساری، رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت و مدیر جلسه، با تشکر از دست اندرکاران و حضار از دکتر سید جعفر حسین، نماینده سازمان جهانی سلامت در ایران، دعوتت به سخنرانی کردند. دکتر سید جعفر حسین، به عنوان اولین سخنران جلسه، با تاکید بر نقش کلیدی پوشش بیمه در سطح دسترسی و اسفتاده افراد -به خصوص قشر کم درآمد و ضعیف جامعه- به تبیین جایگاه بیمه گران در افزایش بهره مندی و عدالت در سلامت پرداخت

پس از ایشان دکتر علی اکبری ساری، به عنوان دومین سخنران به بحث پیرامون شاخص های مورد نیاز و راهکارهای موجود برای اولویت بندی بیماری ها و دارو ها در نظام سلامت پرداخت

دکترلئون بیلمیکر، یکی از مجریان طرح و استاد دانگاه رادبود هلند، به عنوان سومین سخنران وبینار صحبت های خود را با توضیح چگونگی تاثیر مدل های تامین مالی و پرداختی بر نظام های سلامت پرداخته و با ارائه توضیحاتی در خصوص تجربیات دیگر کشورها در بازنگری بسته های خدمات بیمه ی سلامت به سخنرانی خود پایان داد. چهارمین سخنران نشست دکتر راب بالتازان، یکی از مجریان طرح و استاد دانگاه رادبود هلند، با توضیح رویکرد هیبریدی و چندجانبه به بسته های خدمات سلامت و بازنگری آن ها با توضیح داده های دیگر کشورها در این زمینه سخنرانی خود را خاتمه داد

دکتر محمدرضا مبینی زاده، هیات علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت و یکی از مدرسین وبینار، در ارائه ی خود به توضیح انواع مدل های اولویت بندی و نحوه ی استفاده ی آن ها در نظام سلامت و همچنین چگونگی اولویت بندی در پژوهش های نظام سلامت پرداخت

دومین مدرس برنامه، دکتر سید سجاد رضوی، با موضوع پوشش خدمات تشخیصی و درمانی کووید-19 انواع چالش های موجود در این زمینه را بررسی کرد

سپس دیگر مدرسین برنامه، دکترمجتبی نوحی، دکتر کاظم میکائیلی و رضا جهانگیری، هر یک در طی صحبت های خود به توضیح چگونگی شروع طرح، نحوه ی انجام هریک از مراحل (گرد آوری داده، مصاحبه با متخصصین و بیماران و…)، نتایج بدست آمده و اقدامات نهایی انجام شده بر اساس یافته ها پرداخته و با تبیین جایگاه طرح در بهبود نظام پرداخت و کاهش بار مالی برای بیماران تدریس خود را پایان دادند

در انتها و بعد از پرسش و پاسخی کوتاه، دکتر علی اکبری ساری به همراه دیگر میهمانان و مدرسین برنامه با تشکر از حضار به نشست خاتمه دادند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *