اندیشکده حکمرانی خوب سلامت با همکاری گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه دو روزه “حکمرانی خوب در سلامت روان” را برگزار کرد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی خوب سلامت، کارگاه حکمرانی خوب در سلامت روان که توسط اندیشکده حکمرانی خوب سلامت و گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و به سفارش مرکز مشاوره دانشگاه تهران، در روزهای 13 و 17 آذرماه برگزار شد، با موفقیت و استقبالی چشمگیر روز چهارشنبه، 17 آذر ماه به کار خود پایان داد

در روز اول از این کارگاه دوروزه که با شرکت بیش از 40 نفر از مدیران و کارشناسان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد، هدف اصلی ایجاد آشنایی با مقدمات، تعاریف و مباحث تئوریک این حوزه از سلامت بود. در این روز مدرسین کارگاه از جمله دکتر احمد حاجبی، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر کیومرث اشتریان، دکتر ولی الله وحدانی‌نیا، دکتر نرگس رستمی گوران، دکتر حانیه سادات سجادی، دکتر علیرضا اولیایی‌منش و دکتر علی جعفریان به تدریس موضوعاتی همچون حکمرانی خوب سلامت روان، مفهوم حکمرانی خوب در نظام سلامت و سلامت روان، شفافیت در حکمرانی سلامت روان، مسؤلیت پذیری و پاسخگوئی در حکمرانی سلامت روان، مشارکت جامعه برای حکمرانی سلامت روان، استفاده از شواهد در حکمرانی خوب سلامت روان، حکمرانی خوب برای عدالت در سلامت روان و تعارض منافع در حکمرانی خوب سلامت روان پرداختند.

در روز دوم کارگاه که بخش عملی بوده و با هدف پیاده سازی آموخته های روز گذشته در قالب کارگروهی تسهیل شده برگزار شد، 36 نفر از شرکت کنندگان در 6 گروه بر روی هر یک از ابعاد حکمرانی خوب به انجام کار گروهی پرداختند. در پایان این روز نمایندگان هر گروه نتایج کار گروهی خود را در حضور اساتید مربوطه گزارش کردند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *