دومین و آخرین روز از کارگاه دوروزه «رویکرد سیستمی در نظام سلامت، مفاهیم و ابزارها» توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با مشارکت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ 3 دی ماه 1401، از ساعت 9 تا 15 با شرکت بیش از 30 نفر از کارشناسان و متخصصین این شورا برگزار شد

در این روز از کارگاه، دکتر عباس طلوعی، استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، بعد از ارائه توضیحاتی کوتاه از کاربردها و قابلیت های سیستم داینامیکس و نرم افزارهای مربوطه، به آموزش نرم افزار نت لوگو، قابلیت ها و نحوه ی استفاده از آن برای ترسیم متغیرها و اندازه گیری تاثیرات آن ها بر یکدیگر پرداختند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *