برگزاری چهاردهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  5 بهمن ماه 1400 از ساعت 18 الی 19  چهاردهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

Reducing sugar, fat, and salt for prevention and control of noncommunicable diseases (NCDs) as an adopted health policy in Iran

با ارائه ی دکتر محمد عامرزاده، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

"Reducing sugar, fat, and salt for prevention and control of noncommunicable diseases (NCDs) as an adopted health policy in Iran"

زمان برگزاری: سه شنبه 5 بهمن 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر محمد عامرزاده

تسهیل گر: دکتر افشین استوار

عنوان مقاله

Reducing sugar, fat, and salt for prevention and control of noncommunicable diseases (NCDs) as an adopted health policy in Iran

 

نویسندگان: دکتر محمد عامرزاده، دکتر امیرحسین تکیان

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *