پنجمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 29 خرداد 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

“پیش درآمدی بر مسائل اجتماعی مرتبط با نظام سلامت

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تکیان، معاون پژوهشی محترم مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس محمد مهدی کیانی و خاطره خانجانخانی، نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه تحقیق، سوالات پژوهشگران، مراحل طی شده، مشکلات و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ و بحث پیرامون یافته های مقاله خاتمه یافت

این جلسه پنجمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که، هر دو هفته یکبار میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

مقاله ی بحث شده

“پیش درآمدی بر مسائل اجتماعی مرتبط با نظام سلامت

تاریخ: 29 خرداد 1400

ارائه دهندگان: محمد مهدی کیانی و خاطره خانجانخانی

طول جلسه: 1 ساعت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *