برگزاری ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 22 تیرماه 1400 از ساعت 18 الی 19 ششمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص دو فصل از کتاب

“جهان گیری کووید-19 و توسعه پایدار سلامت در جهان

با ارائه ی اعظم رئوفی برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 22 تیرماه 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: اعظم رئوفی

تسهیل گر: دکتر امیرحسین تکیان

عنوان کتاب: جهان گیری کووید-19 و توسعه پایدار سلامت در جهان

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *