ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 22 تیر 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

“جهان گیری کووید-19 و توسعه پایدار سلامت در جهان

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تکیان، معاون پژوهشی محترم مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس اعظم رئوفی، یکی از نویسندگان، به نوضیح پیشینه کتاب، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های کتاب و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران و همچنین سلامت جهانی و توسعه پایدار بهداشت پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه ششمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که در فصل تابستان، هر ماه میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

کتاب بحث شده

“جهان گیری کووید-19 و توسعه پایدار سلامت در جهان

تاریخ: 22 تیر 1400

ارائه دهنده: اعظم رئوفی

طول جلسه: 1 ساعت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *