برگزاری سیزدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  21 دی ماه 1400 از ساعت 18 الی 19  سیزدهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

Applying Intersectionality in designing and implementing health interventions: a scoping review”

با ارائه ی دکتر الهام قاسمی، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 21 دی 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر الهام قاسمی

تسهیل گر: دکتر رضا نگارنده

عنوان مقاله

Applying Intersectionality in designing and implementing health interventions: a scoping review

نویسندگان: دکتر الهام قاسمی، دکتر سید رضا مجدزاده، دکتر فاطمه رجبی، دکتر ابوعلی ودادهیر، دکتر رضا نگارنده، دکتر انسیه جمشیدی، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر زهرا فرجی

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *