برگزاری هفتمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  2 شهریورماه 1400 از ساعت 18 الی 19  هفتمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

“Physician induced demand for knee
replacement surgery in Iran

با ارائه ی دکتر سیروس علی نیا، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 2 شهریور 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهندگان: دکتر سیروس علی نیا

تسهیل گر: دکتر امیرحسین تکیان

عنوان مقاله

Physician induced demand for knee
replacement surgery in Iran

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *