برگزاری پانزدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  17 اسفند ماه 1400 از ساعت 18 الی 19  پانزدهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

Stewardship of noncommunicable diseases in Iran: a qualitative study”

با ارائه ی دکتر طاها نصیری، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک ااسکای روم تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 17 اسفند 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر طاها نصیری

تسهیل گر: دکتر امیرحسین تکیان

عنوان مقاله

Stewardship of noncommunicable diseases in Iran: a qualitative study

نویسندگان: دکتر طاها نصیری، دکتر شهرام یزدانی، دکتر امیرحسین تکیان

 

 

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *