یازدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 16 آذرماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Distributional health and financial consequences of increased cigarette tax in Iran: extended cost-effectiveness analysis

برگزار شد

در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر سارا امامقلی پور به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس جناب آقای دکتر بهزاد راعی، یکی از نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه یازدهمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، هر دو هفته میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 16 آذر 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر بهزاد راعی

تسهیل گر: دکتر سارا امامقلی پور

عنوان مقاله

Distributional health and financial consequences of increased cigarette tax in Iran: extended cost-effectiveness analysis

نویسندگان: دکتر بهزاد راعی، دکتر سارا امامقلی پور، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر مهدی یاسری،  دکتر قهرمان عبدلی، دکتر احد علیزاده

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *