بیستمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 11 بهمن ماه 1401 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Selecting a Dynamic Simulation Modeling Method for Health Care Delivery Research—Part 2: Report of the ISPOR Dynamic Simulation Modeling Emerging Good Practices Task Force

برگزار شد

جناب آقای دکتر محمدرضا مبینی زاده، عضو شورای پژوهشی مرکز، به نوضیح پیشینه، مراحل طی شده، یافته های مقاله و اهمیت و کاربرد آن برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه بیستمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، ماهانه میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است، علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 11 بهمن 1401

ساعت برگزاری: 15 الی 16

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا مبینی زاده

عنوان مقاله

Selecting a Dynamic Simulation Modeling Method for Health Care Delivery Research—Part 2: Report of the ISPOR Dynamic Simulation Modeling Emerging Good Practices Task Force

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *